Ресурсбук Прибори и инструменти
  <<<   Регистрация    >>>   

Стоки и услуги от  България Разширено търсене   Добави стока       Покажи текущата карта    
Категории      Избрани стоки и услуги (тук) 
Прибори и инструменти 
 Лица 
Измервателни прибори 
Апаратура 

  Стоки фаворити от раздел Прибори и инструменти  
    Camera-icon
Стоки в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Показва снимките на стоките   Покажи обектите върху картата

Апарати   На карта 
Апаратът е съвкупност от устройства или системи (с относително сложна вътрешна структура), предназначена да изпълнява някакви полезни функции. Това може да бъде: - съвкупност от механизми (хидро-, електро-, механични и др.) в едно общо завършено конструктивно изпълнение (например летателен апарат, космически апарат, радиоапарат, слухов апарат, фотоапарат, мобилен апарат, телефонен апарат, видеоапарат, телевизионен апарат); - съвкупност (система) от специални процедури и функции в някоя от науките (например логически апарат); - съвкупност от органите в организма, изпълняващи една обща функция (например вестибуларен апарат); - съвкупност от организационни структури, обслужващи определен отрасъл, или щатът на някое учреждение (например държавен апарат, апарат на Държавна сигурност).
Регистриран: 24/12/18 Посещения: 866 Гласували:  Оценка: 0.00  Запомни в моя колекция  

Апаратура   На карта 
Апаратурата е съвкупност от апарати. Синоними - апарат, уред, устройство, приспособление, прибор - инсталации, съоръжения, агрегат, средства - помощни средства, приспособления
Регистриран: 06/06/19 Посещения: 864 Гласували:  Оценка: 0.00  Запомни в моя колекция  

Термостати   На карта 
Термостатът е устройство, което автоматично реагира на промените в околната температура, като включва или изключва отоплителна или охладителна система, с цел постоянното поддържане на зададена желана температура в затворено пространство. Термокотролерът (термостатът) е само една част от по-голяма система за контрол на температурата в определено помещение. Например в един дом панелът, печката, радиаторът, климатикът и други са част от тази по-голяма система за регулиране и поддържане на желана зададена температура.
Регистриран: 25/12/18 Посещения: 690 Гласували:  Оценка: 0.00  Запомни в моя колекция  

Ареометри   На карта 
Ареометърът е уред за измерване на плътността на течности. Обикновено представлява херметизирана стъклена тръба, долната част на която е запълнена с определено количество оловни тежести при калибрирането за постигане на необходимото относително тегло на уреда. Горната, по-тънка част е градуирана със специфична ска̀ла според конкретното му предназначение. Тъй като плътността на течностите е в пряка зависимост от температурата, на всички ареометри е отбелязана номиналната температура, при която се правят измерванията (обикновено 20оС), а в някои има вграден термометър. При измерване на плътността уредът се потапя в мензура с течност и се отчита по скалата (там където се пресича с нивото на течността). Скалата нараства отгоре надолу. При мерене на спиртни градуси скалата е обратно - по-ниска плътност - по-висок градус.
Регистриран: 26/12/18 Посещения: 639 Гласували:  Оценка: 0.00  Запомни в моя колекция  

Вискозиметри   На карта 
Вискозиметрите намират широко приложение в различни сектори на индустрията като химията, фармацевтичната и козметичната промишленост, хранително-вкусовата промишленост, печатарската промишленост и др. Служат за измерване на вискозитета на продукти като: асфалт, масла, лакове, разтворители, лепила, козметични кремове и гелове, млечни продукти, шоколад, бои и покрития, мастила, хартия, целулоза и др.
Регистриран: 26/12/18 Посещения: 639 Гласували:  Оценка: 0.00  Запомни в моя колекция  

Броячи   На карта 
Броячът е последователностна логическа схема с много устойчиви състояния, всяко от които съответства на броя на постъпилите импулси. Състои се от последователно свързани тригерни клетки, всяка от които съхранява по един разред от числото съответстващо на изброените импулси.
Регистриран: 06/06/19 Посещения: 621 Гласували:  Оценка: 0.00  Запомни в моя колекция  

Анализатори   На карта 
Анализът (разлагане, разчленяване, разделяне) е операция на мислено или реално разделяне на цялото (предмети, свойства, процеси или отношения между предмети и явления) на съставни части, в процеса на опознаване или натрупване на практически опит. Като допълнение към синтеза, методът на анализа позволява да се получи информация за структурата на предмета или обекта на изследване. Анализът е метод на изследване: - във философията - анализ и синтез. - във физиката - физичен анализ, спектрален анализ, електроанализ. - в логиката - логически анализ, нестандартен анализ. - в химията - аналитична химия, структурен анализ, физико-химичен анализ, седиментационен анализ, атомни емисионни инстументални методи за анализ. - в медицината - медицински анализ, анализ на кръвта, анализ на урината, физиологичен анализ. - в математиката и теорията на функциите — математически анализ, функционален анализ, комплексен анализ, векторен анализ, хармоничен анализ. - в икономиката - компл ...
Регистриран: 06/06/19 Посещения: 562 Гласували:  Оценка: 0.00  Запомни в моя колекция  

Уточняващо търсене по дума от описанието или търсене на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 

Навигация Снимки Карта Добави стока
Брой намерени стоки: 7 Брой страници: 1 Текуща страница: 1       Сайтове     Фирми     Обекти     Лица     Събития
Google търсене

Google   
Google реклами