Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

HBG фонд за инв. имоти АДСИЦ

Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти(секюритизация на недвижими имоти), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

Борсов код: 4H7 / HBGF Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100108064 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 148068097

Адрес за кореспонденция Варна, бул. "Цар Освободител" 25

Общ брой акции 682 500
Номинал на 1 акция 1.00


Други подобни ресурси
Лица:     Дизайн
Събития: Недвижими имоти
Стоки:    Недвижими имоти
Сайтове: Недвижими имоти


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Недвижими имоти"
 
 
Линкове към HBG фонд за инв. имоти АДСИЦ
 
W52880 Котировки в Българска Фондова Борса Недвижими имоти infostock.bg Виж  ~  
  АДСИЦ фирми на Софийската борса
Индекс на АДСИЦ фирмите на Софийската борса. Акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) набират на средства, чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или продажбата им.
W71209 Недвижими имоти Сайтове Раздел Виж  ~  
W71288 Недвижими имоти Фирми Раздел Виж  ~  
W71289 Недвижими имоти Стоки и услуги Раздел Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   052/616803; 616804
  E-Mail  -
  WEB Site  //multimedia.bg/hib_web.dll/SitPort?Map=1&Cat=6
 
  Адресни данни
 
  Област: Варненска
  Община: Варна
  Населено място: Варна
  Адрес: ул. Цар Освободител 25
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Недвижими имоти
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  418       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   12/06/19

Google