Ресурсбук България. Събитие / обява

Парламентът закри окончателно спецправосъдието

Парламентът закри окончателно спецправосъдието. Според поправките се прекратява дейността на Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд, Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура.

Както и по време на обсъждането в правната комисия, и днес, в пленарната зала опозицията повтори критиките си към закриването на спецпрокуратурата и спецсъдилищата.

Делата ще се забавят, промените не правт по-справедлив и по-бърз съдебния процес, бе основната забележка, отправяна от ГЕРБ.

След освобождаване от длъжността административен ръководител и заместник на административен ръководител, лицата, по тяхно искане, се връщат на заеманата преди избора длъжност на съдия, прокурор и следовател или остават на длъжност съдия, прокурор или следовател в органа на съдебната власт, в който са заемали длъжността административен ръководител, съответно заместник на административен ръководител, гласят приетите промени.

Депутатите решиха съдиите, прокурорите и следователите от специализираното правосъдие да се преназначават при условията и по реда на чл. 194, ал. 1. Предвижда се решенията за преназначаване да подлежат на предварително изпълнение.

В 14-дневен срок от обнародването на измененията магистратите могат да подадат заявление до съдийската или прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), в което да заявят своето желание да бъдат възстановени на длъжността, която са заемали преди назначаването си в специализираните съд или прокуратура.

Малко след 19ч. с бурни аплодисменти Народното събрание закри специализираното правосъдието. Дебатът продължи повече от 10 часа днес.

"Как беше - малка стъпка за човека, голяма скок за човечеството", обяви Кристиян Вигенин, който председателстваше заседанието, цитирайки историческата фраза на Нийл Армстронг при стъпването на Луната.

"Законът ще се посрещне с шампанско, но ще се приложи със сълзи. Сега ще трябва да обвинявате Софийския районен, Софийския градски съд, ще има хаос в системата", обяви Тома Биков от ГЕРБ.

"Гласувах против не само, защото смятам, че този законопроект е вреден за българското правосъдие. Гласувах против, защото отказвам да жертвам работещи институции в името на фалшивите шамани", каза Десислава Атанасова от ГЕРБ. Тя избори и много имена и прякори на хора от подземния свят.

"Благодаря за подкрепата", заяви Надежда Йорданова, която беше на цялата дискусия. Тя увери, че съдебната реформа не спира дотук.

 
  Снимки на събитието / обявата
 
 
Линкове към Парламентът закри окончателно спецправосъдието
 
W101293 Парламентът закри окончателно спецправосъдието Източник Dir.bg
 
  Контакти
 
  Фирма - организатор:  
  Обект:  
  Лице за контакти:  
  Телефон:  
 
  Адресни данни
 
  Област:
  Община:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код:
  П.Кутия:
 
  Място и време
 
  Място на събитието:   София
  Дата и час от:   15/04/22
  Дата и час до:   15/04/22
 
  Идентификация
 
  Тип на събитието: Политическо събитие   >>>
  Количество: 1
  Стойност:
 
  
 
 
Google
 
 
 
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 ДВ обнародва закриването на спецправосъдието. Какво следва?  
__ 1 __

27/04/22
18:22:07


Промените в Закона за съдебната власт, с които се закриват специализираните съд и прокуратура, вече са публикувани в Държавен вестник.

На 14 април, Народното събрание, след близо десет часа дебати, прие на второ четене промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ), внесени от Министерския съвет. На следващия ден, пред прокурорите, следователите и съдебните служители от Специализираната прокуратура, главният прокурор Иван Гешев съобщи, че предвид противоконституционността на приетите промени в ЗСВ, предстои да бъде сезиран Конституционния съд. На 20 април, президентът Румен Радев подписа указ, с който постановява промените да се обнародват в "Държавен вестник", а министърът на правосъдието Надежда Йорданова го подписа.

Според преходните и заключителни разпоредби на закона спецструктурите трябва да престанат да съществуват три месеца след обнародването му.

Започналите дела в Специализирания наказателен и Специализирания апелативен съд ще се довършат от Софийския градски и Софийския апелативен съд.

На Софийския градски съд, като първа инстанция, са подсъдни делата за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи, от други лица с имунитет, от членове на Министерския съвет, както и делата за престъпления против републиката. От компетентността на СГС са и делата на Европейската прокуратура.

Делата, на които все още не е даден ход по същество, ще бъдат прехвърлени на компетентните прокуратури и съдилища в седемдневен срок от влизането в сила на промените в ЗСВ.

От днес започва да тече срокът за преназначаването на спецмагистратите в други съдебни структури.

В 14-дневен срок от обнародването на измененията магистратите могат да подадат заявление до съдийската или прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), в което да заявят своето желание да бъдат възстановени на длъжността, която са заемали преди назначаването си в специализираните съд или прокуратура.

В 30-дневен срок от изтичането на предходния срок съдийската колегия на ВСС приема решение за разкриване на длъжности на съдии в съдилища, съответни на закриваните в Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран наказателен съд, при отчитане степента на натовареност на съответния съд. Същото се отнася и за Прокурорската колегия.

Главният прокурор Иван Гешев вече обяви, че ще атакува пред Конституционния съд закриването на спецсъда и спецпрокуратурата, което може сериозно да забави процедурите по преназначаването на магистрати, а от там и делата за организирана престъпност и корупция.
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  99       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   15/04/22