Ресурсбук Банки,Застраховане
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от  България s   Разширено търсене   a    Добави фирма      Покажи текущата карта    
Брой фирми в категорията: 121
Избрани фирми        Други ресурси:   Сайтове Обекти Стоки Лица Събития
Банки,Застраховане 
Горно ниво 
 Фирми 
 Сайтове 
 Лица 
 Стоки 
  Фирми фаворити от раздел Банки,Застраховане  
  Символ
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Покажи снимките на фирмите   Покажи фирмите върху картата

Банките в България 
ИНДЕКС НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ БАНКИ И КЛОНОВЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Банки, лицензирани в Република България - 24 II. Клонове на чуждестранни банки в Република България - 6 Общо: - 30 Банките извършват банкови и финансови услуги и предоставят продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия. Потребителско, жилищно и корпоративно кредитиране, издаване и обслужване на кредитни и дебитни карти, откриване на сметки.

Регистриран: 20/12/18 Посещения: 1184 Гласували: 2 Оценка: 5.50   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Застрахователни компании 
Застраховането е дейност, при която застрахователни компании набират средства (застрахователни премии) от физически и юридически лица и се задължват да осигурят застрахователно покритие (застрахователни суми) през периода на застраховката, като при настъпване на определен риск (застрахователно събитие), изплащат обезщетение. Застраховането е банкоподобна организация, която набира финанси с цел натрупване и с изтичане на срока на договора или при настъпване на застрахователно събитие изплащане на сума в предварително определен размер. Като цяло застраховането е организирано с цел обезщетяване на физическо или юридическо лице при настъпване на събитие със степен на неопределеност и незнание от страна на лицето. Застрахователните договори са формални полици. Към момента на сключването на застрахователните договори страните не знаят точния обем на задълженията, които ще възникнат за тях. Застраховането може да бъде задължително и доброволно. Задължителни застраховки са Граж ...

Регистриран: 28/12/18 Посещения: 470 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Застрахователни брокери в България 
Роля на брокера ~ Юридическо лице, което представлява клиента в отношенията му със застрахователните компании; ~ Защитава интересите на своя клиент, а не на застрахователната компания; ~ Намира креативните решения и изработва алтернативни програми за протекция; ~ Развива, препоръчва и договаря изгодни застрахователни покрития; ~ Дава възможност за достъп до световни застрахователени компании; ~ Спазва пълна конфиденциалност, относно предоставената му като брокер информация; ~ Портфейл от всички видове животозастрахователни и имуществени продукти; ~ Високи професионални и етични стандарти в работата и отношенията към клиентите; ~ Качествено ниво на реализираните застрахователни програми и предоставени услуги;

Най-разпространените митове за брокерите

Трябва да платим на застрахователния брокер за услугата Истината: Застрахователните брокери вземат възнаграждение от застрахователните компании, а не от клиентите ...

Регистриран: 20/12/18 Посещения: 335 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Йоанна 97 ООД 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България

Регистриран: 11/06/19 Посещения: 149 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Интерприма 
Член на Асоциация на застраховвателните брокери в България

Регистриран: 06/07/19 Посещения: 57 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Зи Файненс ЕООД 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България

Регистриран: 06/07/19 Посещения: 81 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
ЗБК Тани ЕООД 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България

Регистриран: 06/07/19 Посещения: 37 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
ЗБК Варекс ЕООД 
Член на застрахователните брокери в България

Регистриран: 06/07/19 Посещения: 72 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
ЗБ Про Инс ЕООД 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България 1592 София, ул. Илия Бешков № 2

Регистриран: 06/07/19 Посещения: 292 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
ЗБ Интоит 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България 1680 г.София, жкКрасно село кв. Борово бл.233, ет.4,ап.15

Регистриран: 06/07/19 Посещения: 59 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
ЗБ Аркадия Силвер ЕООД 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България

Регистриран: 06/07/19 Посещения: 57 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
ЗБ Бул Ауто Брокер ООД 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България

Регистриран: 06/07/19 Посещения: 96 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
ЗБ Арив Инс ООД 
Член на Асоциация на застахователните брокери в България

Регистриран: 06/07/19 Посещения: 59 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Евролайф България ЕООД 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България.

Регистриран: 05/04/18 Посещения: 53 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Драбел ЕООД 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България 1233 София, ул. Опълченска бл. 42А, вх. А, ет. 3

Регистриран: 06/07/19 Посещения: 42 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Дител Брокер ООД 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България

Регистриран: 06/07/19 Посещения: 47 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Грийн Брокеридж ООД 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България

Регистриран: 06/07/19 Посещения: 738 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Генерална агенция – България 
Член на Асоциациа на застрахователните брокери в България

Регистриран: 06/07/19 Посещения: 47 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Гама Консулт 2012 ООД 
Член на Асоциация на застрахователите в България

Регистриран: 06/07/19 Посещения: 79 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
ВТИ Брокерс ЕООД 
Член на Асоциация на застраховатеалните брокери в България

Регистриран: 06/07/19 Посещения: 54 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
ВР Груп ООД 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България 1614 София, бул. Никола Петков № 143А

Регистриран: 06/07/19 Посещения: 46 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Ви Ди Ай (VDI) Брокер ООД 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България

Регистриран: 04/04/18 Посещения: 58 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Вест Консулт ООД 
Член на Асоциация на застрахователнитет брокери в България

Регистриран: 06/07/19 Посещения: 49 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Би Ай Джи Къмпани ООД 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България 1113 София,ул. Николай Хайтов № 6 ет.3

Регистриран: 06/07/19 Посещения: 44 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Ахтагон ООД 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България

Регистриран: 29/03/18 Посещения: 53 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Ара 05 ООД 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България 1715 София, жк Младост 4 бл. 459, офис 4

Регистриран: 06/07/19 Посещения: 40 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Акса Брокер ООД 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България

Регистриран: 06/07/19 Посещения: 39 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Клевър Инс Брокер ООД 
Член на Асоциация на застрахавателните брокеи в България г.София 1113,бул."Цариградско шосе" бл.14 партер

Регистриран: 06/07/19 Посещения: 157 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Чеси Инс БрокерООД 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България 4000 Пловдив, ул. Оборище № 39

Регистриран: 06/07/19 Посещения: 56 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Хъс Брокерс 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България 4000 г. Пловдив, ул.Пловдив-Севе №64 А

Регистриран: 06/07/19 Посещения: 65 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Фокс ЕООД 
Член на застрахователните брокери в България

Регистриран: 06/07/19 Посещения: 71 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Сета -В ЕООД 
Член на застрахователните брокери в България

Регистриран: 06/07/19 Посещения: 49 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 
Районен кооперативен съюз 
Член на Асоциация на българските застрахователни брокери

Регистриран: 06/07/19 Посещения: 46 Гласували:  Оценка: 0.00   Виж мненията    Дай мнение  Запомни в моя колекция  

  На карта 

 Уточняващо търсене по име (1), по дума от описанието (2) или на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 (1)    (2)  
 
 Сумарен ред
Навигация       Добави фирма         Карта  
Брой намерени фирми: 121 Брой страници: 5 Текуща страница: 2        Други:   Сайтове Обекти Стоки Лица Събития
 Google реклами
 
 Google търсене

Google