Ресурсбук Банки,Застраховане
  <<<   Регистрация    >>>   

Фирми от  България Разширено търсене  Добави фирма      Покажи текущата карта  
Брой фирми в категорията: 123
      Избрани        Други ресурси:         Сайтове       Обекти       Стоки       Лица       Събития
Банки,Застраховане 
Горно ниво 
 Фирми 
 Сайтове 
 Лица 
 Стоки 
  Фирми фаворити от раздел Банки,Застраховане  
    Camera-icon
Фирми в ред обратен на регистрацията По посещения Последно коментирани Снимки на фирмите   Фирмите върху карта

Банките в България   На карта 
ИНДЕКС НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ БАНКИ И КЛОНОВЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Банки, лицензирани в Република България - 24 II. Клонове на чуждестранни банки в Република България - 6 Общо: - 30 Банките извършват банкови и финансови услуги и предоставят продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия. Потребителско, жилищно и корпоративно кредитиране, издаване и обслужване на кредитни и дебитни карти, откриване на сметки. Детайли на свързаните страници
Регистриран: 24/04/20 Посещения: 1314 Гласували: 2 Оценка: 5.50     Запомни в моя колекция  

Застрахователни компании   На карта 
Застраховането е дейност, при която застрахователни компании набират средства (застрахователни премии) от физически и юридически лица и се задължват да осигурят застрахователно покритие (застрахователни суми) през периода на застраховката, като при настъпване на определен риск (застрахователно събитие), изплащат обезщетение. Застраховането е банкоподобна организация, която набира финанси с цел натрупване и с изтичане на срока на договора или при настъпване на застрахователно събитие изплащане на сума в предварително определен размер. Като цяло застраховането е организирано с цел обезщетяване на физическо или юридическо лице при настъпване на събитие със степен на неопределеност и незнание от страна на лицето. Застрахователните договори са формални полици. Към момента на сключването на застрахователните договори страните не знаят точния обем на задълженията, които ще възникнат за тях. Застраховането може да бъде задължително и доброволно. Задължителни застраховки са Граж ...
Регистриран: 28/12/18 Посещения: 642 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Застрахователни брокери в България   На карта 
Роля на брокера ~ Юридическо лице, което представлява клиента в отношенията му със застрахователните компании; ~ Защитава интересите на своя клиент, а не на застрахователната компания; ~ Намира креативните решения и изработва алтернативни програми за протекция; ~ Развива, препоръчва и договаря изгодни застрахователни покрития; ~ Дава възможност за достъп до световни застрахователени компании; ~ Спазва пълна конфиденциалност, относно предоставената му като брокер информация; ~ Портфейл от всички видове животозастрахователни и имуществени продукти; ~ Високи професионални и етични стандарти в работата и отношенията към клиентите; ~ Качествено ниво на реализираните застрахователни програми и предоставени услуги;

Най-разпространените митове за брокерите

Трябва да платим на застрахователния брокер за услугата Истината: Застрахователните брокери вземат възнаграждение от застрахователните компании, а не от клиентит ...

Регистриран: 24/04/20 Посещения: 422 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Йоанна 97 ООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България
Регистриран: 11/06/19 Посещения: 182 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Интерприма   На карта 
Член на Асоциация на застраховвателните брокери в България
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 74 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Зи Файненс ЕООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 111 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ЗБК Тани ЕООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 53 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ЗБК Варекс ЕООД   На карта 
Член на застрахователните брокери в България
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 111 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ЗБ Про Инс ЕООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България 1592 София, ул. Илия Бешков № 2
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 366 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ЗБ Интоит   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България 1680 г.София, жкКрасно село кв. Борово бл.233, ет.4,ап.15
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 82 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ЗБ Аркадия Силвер ЕООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 80 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ЗБ Бул Ауто Брокер ООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 121 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ЗБ Арив Инс ООД   На карта 
Член на Асоциация на застахователните брокери в България
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 72 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Евролайф България ЕООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България.
Регистриран: 05/04/18 Посещения: 65 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Драбел ЕООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България 1233 София, ул. Опълченска бл. 42А, вх. А, ет. 3
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 49 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Дител Брокер ООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 61 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Грийн Брокеридж ООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 918 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Генерална агенция – България   На карта 
Член на Асоциациа на застрахователните брокери в България
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 56 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Гама Консулт 2012 ООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователите в България
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 108 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ВТИ Брокерс ЕООД   На карта 
Член на Асоциация на застраховатеалните брокери в България
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 80 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

ВР Груп ООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България 1614 София, бул. Никола Петков № 143А
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 66 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Ви Ди Ай (VDI) Брокер ООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България
Регистриран: 04/04/18 Посещения: 76 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Вест Консулт ООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователнитет брокери в България
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 61 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Би Ай Джи Къмпани ООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България 1113 София,ул. Николай Хайтов № 6 ет.3
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 57 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Ахтагон ООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България
Регистриран: 29/03/18 Посещения: 71 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Ара 05 ООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България 1715 София, жк Младост 4 бл. 459, офис 4
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 53 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Акса Брокер ООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 60 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Клевър Инс Брокер ООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахавателните брокеи в България г.София 1113,бул."Цариградско шосе" бл.14 партер
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 220 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Чеси Инс БрокерООД   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България 4000 Пловдив, ул. Оборище № 39
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 83 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Хъс Брокерс   На карта 
Член на Асоциация на застрахователните брокери в България 4000 г. Пловдив, ул.Пловдив-Севе №64 А
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 102 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Фокс ЕООД   На карта 
Член на застрахователните брокери в България
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 122 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Сета -В ЕООД   На карта 
Член на застрахователните брокери в България
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 91 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

Районен кооперативен съюз   На карта 
Член на Асоциация на българските застрахователни брокери
Регистриран: 06/07/19 Посещения: 86 Гласували:  Оценка: 0.00     Запомни в моя колекция  

 Уточняващо търсене по име (1), по дума от описанието (2) или на индекс Запазване на маркираните фирми в колекция на текущия потребител
 
 (1)    (2)  
 
 
Навигация Снимки Карта Добави фирма
Брой намерени фирми: 123 Брой страници: 5 Текуща страница: 2     Сайтове     Обекти     Стоки     Лица     Събития
 Google реклами
 
 Google търсене

Google