Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

HBG фонд за инв. имоти АДСИЦ

Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти(секюритизация на недвижими имоти), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

Борсов код: 4H7 / HBGF Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100108064 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 148068097

Адрес за кореспонденция Варна, бул. "Цар Освободител" 25

Общ брой акции 682 500
Номинал на 1 акция 1.00


Други подобни ресурси
Лица:     Дизайн
Събития: Недвижими имоти
Стоки:    Недвижими имоти
Сайтове: Недвижими имоти


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Недвижими имоти"
 
 
Линкове към HBG фонд за инв. имоти АДСИЦ
 
W52880 Котировки в Българска Фондова Борса Недвижими имоти infostock.bg Виж  ~  
F6039 АДСИЦ фирми на Софийската борса Фирма на борсата Индекс Виж  ~  
W71209 Недвижими имоти Сайтове Раздел Виж  ~  
W71288 Недвижими имоти Фирми Раздел Виж  ~  
W71289 Недвижими имоти Стоки и услуги Раздел Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   052/616803; 616804
  E-Mail  -
  WEB Site  //multimedia.bg/hib_web.dll/SitPort?Map=1&Cat=6
 
  Адресни данни
 
  Област: Варненска
  Община: Варна
  Населено място: Варна
  Адрес: ул. Цар Освободител 25
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Недвижими имоти
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  517       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   12/06/19

Google