Ресурсбук България. Данни за избрана фирма

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД е акционерно дружество с предмет на дейност

~ стопанисване, експлоатация, ремонт, поддържане, разширяване, инвестиране, проучване и проектиране;
~ научно-изследователска, развойна и инженерингова дейност за комплексно използване на хидромелиоративния фонд;
~ доставка и продажба на вода за напояване и промишлено водоснабдяване, мелиоративно и селскостопанско строителство;
~ търговия в страната и чужбина;
~ производство и търговия със селскостопанска продукция, дървен материал, ел. енергия, риба и рибни продукти;
~ извършване на специализирани работи и услуги в сферата на хидромелиорациите и строителството;
~ отдаване под наем на хидротехнически съоръжения и сгради;
~ обучение, квалификация и преквалификация на кадри за хидромелиоративното строителство;
~ почивно дело, туризъм, ресторантьорство и хотелиерство.

Дружеството има 14 регионални представителства в страната със статут на клонове. Те извършват доставка на вода за напояване, промишлено и питейно водоснабдяване, отводняване и предпазване от заливане на земеделски земи, промишлени обекти, населени места и др.

Поделенията в страна предлагат:

~ Специализирани административни и консултантски услуги;
~ Проектантски, строителни, авторемонтни, дърводелски услуги и др.;
~ Услуги със строителна и селскостопанска механизация;
~ Инертни материали, бетонови смеси и изделия;
~ Почивка на български и чуждестранни граждани в Спортно-туристически комплекс "Жребчево" и почивен дом "Здравец".

Дружеството разполага с висококвалифицирани специалисти, които могат да консултират фермери, земеделски стопани и фирми по интересуващите ги въпроси в областта на мелиорациите, хидромелиоративното и хидротехническото строителство и експлоатация на напоителни и отводнителни системи и корекции на реки.

Управител клон Шумен: Христо Николов
Електронна поща: office.shoumen@irrigationsystems.bg


Други подобни ресурси
Стоки:    Елекро,Енерго,Топло
Сайтове: Селско, Горско, Еко


 
  Снимки от фирмата или реклама на "Водно стопанство"
 
 
Линкове към НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
 
F2043 НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД Водно стопанство Плевен Виж  ~  
F2038 НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД Водно стопанство Пазарджик Виж  ~  
W69825 Раздел ''Водно стопанство'' Селско, Горско, Еко Ресурсбук Виж  ~  
 
  Контакти
 
  Лице за контакти:  
  Телефон   054/ 800 513
  E-Mail  
  WEB Site  //multimedia.bg/hib_web.dll/SitPort?Map=1&Cat=12
 
  Адресни данни
 
  Област: Шуменска
  Община: Шумен
  Населено място: Шумен
  Адрес: ул. Петра 1
  Пощ.код/кутия: 9700 /
 
  Идентификация
 
  Тип на фирмата: Водно стопанство
  Данъчен номер:  
  Булстат:  
 
Стоки и услуги доставяни от фирмата

Код Име на стоката Производител Мярка Количество Цена Детайли
Виж
 
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6      
 
  Брой посещения:  239       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   11/06/19

Google