Ресурсбук България. Събитие / обява

България внесе в ЕК План за възстановяване и устойчивост

Европейската комисия получи официален план за възстановяване и устойчивост от България. В плана се определят реформите и проектите за публични инвестиции, които България планира да осъществи с подкрепата на Механизма за възстановяване и устойчивост.

 
  Снимки на събитието / обявата
 
 
Линкове към България внесе в ЕК План за възстановяване и устойчивост
 
W97038 България внесе в ЕК План за възстановяване и устойчивост Източник News.bg
 
  Контакти
 
  Фирма - организатор:  
  Обект:  
  Лице за контакти:  
  Телефон:  
 
  Адресни данни
 
  Област:
  Община:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код:
  П.Кутия:
 
  Място и време
 
  Място на събитието:   Брюксел
  Дата и час от:   15/10/21
  Дата и час до:   15/10/21
 
  Идентификация
 
  Тип на събитието: Политическо събитие   >>>
  Количество: 1
  Стойност:
 
  
 
 
Google
 
 
 
 
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
 България внесе в ЕК План за възстановяване и устойчивост  
__ 1 __

16/10/21
21:41:47
Механизмът за възстановяване и устойчивост е в основата на NextGenerationEU, откъдето ще бъдат осигурени 800 милиарда евро (по текущи цени) в подкрепа на инвестициите и реформите в целия ЕС. Механизмът за възстановяване и устойчивост ще играе решаваща роля за подпомагане усилията на Европа да излезе по-силна от кризата и за обезпечаване на екологичния и цифровия преход.

План на България за възстановяване и устойчивост

България поиска безвъзмездни средства в размер на общо 6,6 милиарда евро по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Планът на България е структуриран около четири стълба:

- Иновативна България
- Зелена България
- Свързана България
- Справедлива България.

Планът включва мерки в области като декарбонизацията на икономиката, образованието и уменията, научните изследвания и иновациите, интелигентната промишленост, енергийната ефективност, устойчивото селско стопанство, цифровата свързаност, социалното приобщаване и здравеопазването.

Проектите в плана обхващат целия жизнен цикъл на Механизма за възстановяване и устойчивост до 2026 г. В плана се предлагат проекти във всички седем европейски водещи области.

Следващи стъпки

Комисията ще оцени плана на България въз основа на единадесетте критерия, установени в регламента, и ще превърне съдържанието му в правно обвързващи актове. Тази оценка ще включва преглед на това дали планът допринася за ефективното преодоляване на всички или на значителна част от предизвикателствата, набелязани в съответните специфични за всяка държава препоръки, отправени в контекста на европейския семестър.

Комисията ще оцени също така дали в плана е предвидено поне 37 % от разходите да са за инвестиции и реформи в подкрепа на целите в областта на климата и поне 20 % — за цифровия преход.

По правило Съветът ще разполага с четири седмици, за да приеме предложението на Комисията за решение за изпълнение на Съвета.

Комисията вече получи 26 плана за възстановяване и устойчивост. Тя ще продължи да работи с нидерландските органи, за да им помогне да изготвят висококачествен план.

Комисията прие положителни оценки за 22 плана. Тя продължава да оценява плановете на Швеция, Полша и Унгария.
 Цветан Кюланов: Планът за възстановяване минава през тристепенна скала  
__ 2 __

18/10/21
12:47:00


Националният план за възстановяване и устойчивост ще премине през близо 3 месечно одобрение на европейските институции. Ръководителят на съвета на Европейския съюз в България Цветан Кюланов обясни пред журналисти, че в регламента ЕС има 2 месеца за оценка на Плана, като при решение на националните власти и Комисията може да се постигне съгласие за удължаване на процеса.

След като ЕК даде своята оценка, Съветът на ЕС има 1 месец да одобри от своя страна Плана, а след това работата и усвояването на средствата по него може да започне.

Комисията прави своята оценка по 11 компонента, като всеки един от тях получава оценка "А", "B" и "C". В 4 от компонентите трябва да има оценка "А", a в останалите компоненти трябва да имат повече "А", отколкото "В". В никакъв случай не трябва да има оценка "С".

В Плана ще има ключови цели и ключови етапи, които задават конкретно как една държава-членка ще изпълни проектите и инвестициите, заложени в него. Всеки от ключовите етапи и цели има дата и когато планът бъде одобрен всяка държава-членка поддава искане за средствата, казва какво е изпълнено, ЕС преглежда какво е изпълнено и държавата получава средствата.

Първото плащане ще бъде, след като се изпълнят първите ключови цели и етапи. Срокът за изпълнение на плановете е до края на 2026 г. В случай, че държава-членка реши да прави генерални промени в Плана, трябва отново да извърви процедурата отначало. Ако нещо не е изпълнено в Плана, няма да получим 13 млрд. лв., а по-малко.

"Планът трябва да е максимално добър, за да бъде одобрен и за да можем да работим максимално бързо и максимално качествено".

Българските власти имат възможност да нанасят корекции в Плана от гледна точка на това, че ЕС изразява опасения, че някои от оценките може да не бъде "А". Работим заедно, работим добре и силно се надявам, че ще работим така, за да довършим започнатото. Причините един план да не бъде одобрен е ако се наруши едно от правилата.
 Планът за възстановяване не отговаря на очакванията в Брюксел за глав.прокурор  
__ 3 __

18/10/21
12:57:23

Европейската комисия до последно е давала детайлни препоръки на българското правителство да включи в Плана за възстановяване и устойчивост подробно разписана реформа, която да повиши отчетността и отговорността на главния прокурор и заместниците му - включително до временното им отстраняване от длъжност - но в крайна сметка в петък в Брюксел е предаден вариант без поемане на конкретни срокове по пътя към постигането на това.

От Брюксел са казали, че не виждат в работния вариант на плана достатъчно ясно описани и амбициозни цели зад редица мерки - включително за главния прокурор - нито своеобразна пътна карта със срокове, в които се случва всяка ключова стъпка, кога в крайна сметка влиза в сила обещаното и как се измерва ефектът от него. В предадения план такива подробности няма.

Едно от възможните обяснения е, че той бе финализиран от служебно правителство при вече разпуснат парламент и ограничена възможност да се определи има ли и какъв точно е консенсусът относно върховенството на закона и борбата с корупцията между партиите, които разчитат да имат депутати и като част от бъдещо управляващо мнозинство да взимат нужните законодателни решения.

Изброеното засяга бизнес средата в България, която е един от трите компонента в плана, включени в главата "Справедлива България".

В тази глава са описани обещанията за 20 реформи, сред които "достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие; противодействие на корупцията; подобряване на рамката за борба с изпирането на пари; укрепване на капацитета на Инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията сред заетите в съдебната власт".

Срокът за постигнане на всичко това е записан най-общо - "последното тримесечие на 2022 г.".

Още по-амбициозни (реализиране не по-късно от края на март 2022 г.) са обещанията за законови поправки, които засилват защита на подаващите сигнали за нарушения на законите и промени в Наказателния кодекс, така че да се ограничат възможностите по частен ред да се търси наказателна отговорност за обида или клевета по повод публикации на журналисти или подадени сигнали от отделни граждани.

Никъде не е посочено дали това са индикативни срокове. Изпълнението, което не се случва години наред, сега е предвидено да стане само за не повече от една календарна година, макар да включва законодателни промени от страна на неясно парламентарно мнозинство.

Освен това описаните реформи няма как да се случат без конкретни действия от състав на Висшия съдебен съвет, който досега не е показал особено желание за тях. В четвъртък след заседанието на Министерския съвет и ден преди изпращането на плана служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов, заяви по този повод:

"Спрямо юлската версия имаше засилване на реформите в сферата на върховенството на закона. Бяхме индикирали също така към представители на Висшия съдебен съвет и прокуратурата, от тях не чухме предложения как могат да се подобрят тези параметри."

Европейската комисия настойчиво е препоръчала създаването на всички проекти за предложения да става в сътрудничество със Съвета на Европа и да бъдат консултирани с Венецианската комисия, която е към тази институция.

В окончателния вариант на Плана за възстановяване и устойчивост по този повод е написано: "Консултиране на изпълнението на мярката с Венецианската комисия, Групата на държавите срещу корупцията (ГРЕКО), Съвета на Европа и други европейско признати организации." Иначе казано, не се говори изрично за консултиране на проектозакони, а за "изпълнение на мярката".

Проблемът е, че изброените авторитетни европейски организации често изработват позициите, оценките и решенията си в рамките на месеци, а не на седмици. Тоест ходът на българския законодателен процес - дори при малко вероятно свръхусилие на новия парламент да постави реформата за отговорността и отчетността на главния прокурор сред най-челните си приоритети - ще зависи от времето за реакция от тези организации.

Тепърва предстои разглеждане и оценка на окончателния български план от Европейската комисия, което може да отнеме месеци и през това време кореспонденцията между Брюксел и София да продължи - този път с евентуалното ново и редовно избрано от парламента правителство.

Препоръките на Комисията в досегашните писма - както бе и с другите държави членки - имат само технически характер и не са сигнал каква ще бъде крайната оценка на предложените реформи.
 Какво обеща кабинетът Янев  
__ 4 __

18/10/21
12:59:56

Ето какво е обещало правителството да постигне за една година според Плана за възстановяване и устойчивост:

"Гарантиране на ефективността на наказателно производство. Повишаване на отчетността и отговорността на главния прокурор с цел ефективна борба с корупцията и организираната престъпност и защита правата на гражданите (Q4/2022)

1. Ефективно наказателно производство

1.1.Въвеждане на съдебен контрол върху постановлението на прокурора за отказ да образува наказателно производство, определяне на обхвата и условията, при които такъв съдебен контрол следва да се осъществява, и разпоредби за избягване на прекомерно натоварване на съдиите и прокурорите;

1.2 Намаляване на формализма в съдебната фаза, който води до неоправдано забавяне и неефективен процес, включително намаляване на възможностите за връщане на делото в досъдебна фаза;

1.3 Въвеждане на право на пострадалия (евентуално на подателя на сигнала) да иска ускоряване на наказателното производство и преди повдигане на обвинение;

1.4 Въвеждане на детайлна уредба на възобновяването на наказателните производства, включително чрез въвеждане на засилен съдебен контрол.

2. Повишена отчетност на главния прокурор и неговите заместници

2.1 Въвеждане на задължение за главния прокурор да отговори на поставените по доклада за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика въпроси, постъпили в хода на общественото обсъждане на доклада;

2.2 Промени в ЗСВ относно обхвата на правомощията на главния прокурор и привеждането им в съответствие с Конституцията на Република България.

3. Въвеждане на ефективен механизъм за търсене на отговорност от главния прокурор и неговите заместници чрез създаване на гаранции за практическа, институционална и йерархическа независимост на разследването срещу тях, включително мерки като:

3.1 регламентация на временно отстраняване от длъжност на главния прокурор и неговите заместници в случай на образувано наказателно производство срещу тях;

3.2. гарантиране за независимо назначаване от ВСС на прокурори и следователи с ранг на или на длъжност прокурор във Върховната касационна прокуратура или следовател в Националната следствена служба, определени ad hoc на принципа на случайния подбор, които да проведат разследване срещу главния прокурор и неговите заместници;

3.3. създаване на гаранции за кариерна стабилност и независимост, която гарантира нормално кариерно развитие на прокурора, който е водил разследване срещу главния прокурор или неговите заместници, включително назначаване като съдия със същия ранг след края на процеса;

3.4. прокурорските актове по разследване на главен прокурор или неговите заместници да не подлежат на инстанционен контрол;

3.5. надзорът за законност и методическото ръководство да не се отнасят до тези актове;

3.6. за времето на разследване срещу главния прокурор и неговите заместници по отношение на разследващия прокурор да не може да бъде образувано дисциплинарно производство или за действия по разследването срещу главния прокурор да не се носи дисциплинарна отговорност;

3.7. да не се извършва извънредно атестиране по отношение на прокурор, предприел действия по разследване на главния прокурор, до изтичане на мандата на последния.

4. Въвеждане на ефективна годишна отчетност на разследванията и осъдителните присъди по дела за корупция, предоставяща ключови стойности и показатели, включващи изчисляването на броя на образуваните дела за корупция, броя на приключилите дела, подробно описание на основанията за приключване както на фаза разследване, така и в съдебна фаза, и брой на осъдителни и оправдателни присъди."

В документ от Брюксел се съдържали съвсем конкретни препоръки и за подобряване работата с обществени поръчки (България е с най-високия дял на такива поръчки, възлагани с пряко договаряне без обявяване на търг или конкурс), за достатъчно и качествено обсъждане на законопроектите в парламента (и прекратяване добавянето без оценка за въздействието или обществени консултации на значителни поправки между гласуванията в пленарна зала или в преходните и заключителни разпоредби) и др.

Комисията неведнъж е подчертавала, че ефективността на мерките за борба с корупцията са предварително условие за успех на начина, по който ще се използват милиарди евро в следващите няколко години. Останалите страни членки също имат глас при отпускането им, тъй като миналия юли бе предвидено задействане на "аварийна спирачка" на плащанията, ако сметнат, че правителството получател не изпълнява обещанията си за реформи.

В същността си това е политически лост за квазивето, докато се отговори на допълнителни въпроси защо се бавят реформите или се подкопават основни принципи на ЕС като върховенството на закона. Имаше спорове дали някога тази спирачка ще бъде дръпната от някого, но преди дни решението на Конституционния съд на Полша, оспорващо върховенството на част от правото на ЕС над полското, направи задействането съвсем реално от страна на Нидерландия, където парламентът даде такъв мандат на кабинета на Марк Рюте.

Решението за замразяване на средства се взима с квалифицирано мнозинство от страните членки.
 
  Задай въпрос, добави коментар >>>   Отвори формата за текст  
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  166       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   16/10/21